PAR MUMS


Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte” uzturas 40 bērni vecumā no 1 līdz 19 gadiem un sociālā pansijā 30 klienti vecumā līdz 101 gadam. Bērni sadalīti divās grupās – atbalsta nodaļā uzturas no 1-14 gadiem, jauniešu mājā – no 15-19 gadiem. Istabiņās dzīvo pa divi un pa trīs bērniem/jauniešiem.

Liela uzmanība tiek veltīta klientu brīvā laika noslogojumam. Ir radīta iespēja  darboties ar trenažieriem, sporta hallē, kokapstrādes un radošā darbnīcā, spēlēt dažādas galda spēles, darboties ar datoriem,  piedalīties kino vakaros, doties pārgājienos, ekskursijās, aktīvi darboties dažādu projektu aktivitātēs, apmeklēt Iršu pagasta, Kokneses novada un ĢKC rīkotos pasākumus.

Iestādē ir savas tradīcijas – dzimšanas un vārda dienu svinības, mācību gada pirmās un pēdējās dienas atzīmēšana, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tiek godinātas arī latviešu tautas tradīcijas- Mārtiņdiena, Līgo svētki, Lieldienas, Ziemassvētki un Jaunais gads.

ĢKC „Dzeguzīte” strādā 38 darbinieki, kas rūpējas par klientu aprūpi, audzināšanu, izglītošanu, tiesību un interešu ievērošanu, labklājības un cieņas aizsardzību. Katrs darbinieks vadās pēc sava amatu apraksta un ievēro Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” darbinieku ētikas kodeksu.

 

ĢKC "DZEGUZĪTE" strādā starpprofesionāļu komanda:

Lāsma Ruža – Riekstiņa
Direktore
Lasma1
Gaļina Kraukle
Direktores p.i.
g11
Inita Bērzkalna
Sociālā darbiniece bērniem
Inita berzkalna
Ineta Seile
Psihologs
Ineta 1
Maija Kalniņa
Ģimenes ārsta palīgs
Maija1
Evija Millere
Sociālā darbiniece pansijā

Iveta Bičevska
Medicīnas māsa pansijā
Iveta11

dr. E.Smilgāja
Bērnu psihiatrs – narkologs