Vasara - 2019

Paša rokām darināts

Skolas mācību gads aizvadīts, Kaspars pēdējās mājturības stundas aizvadīja mērķtiecīgi, aizrautīgi un neatlaidīgi. Pēc 16 stundu pacietīga darba virpojot, slīpējot, zāģējot ir gatava dāvana - suvenīrs Amerikas mammai, pie kuras Kaspars dosies vasarā ciemoties. Mēs lepojamies, ka bērniem ir interese un vēlme saturīgi darboties.

Karavīri bērniem Iršos

Kopīgs darbs

Baltā galdauta svētki

Lieldienu atmiņās

Pie mums deputāts Sandis

Veidojam pieredzi par apkārtējo vidi

Mazākiem bērniem bija iespēja iepazīties, vērot, pētīt darbu un tehniku zemnieku saimniecībā, dabas objektus  Koknesē. Rezultātā bērni guva daudz pozitīvas emocijas un priekšstatus,  interesi un notiekošajiem procesiem dabā un apkārtnē. 

Duets SANDRA

Seniori un Iršu pagasta iedzīvotāji baudīja skaistu koncertu, ko sniedza duets "Sandra".