Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī,
Turi to kā lielāko dārgumu,
Ko nedrīkst pazaudēt,
Jo, zaudējis Latviju,
Tu zudīsi pats.

Ievērojot drošības pasākumus, seniori piedalījās svinīgā piemiņas brīdī, kas veltīts Lācplēša dienai. To atklāja Valsts prezidenta attālinātā uzruna. Tad seniori, kuri iegājuši jau desmitajā gadu desmitā, dalījās atmiņās par brīvības cīņām Latvijā. Paldies visiem par dalību!

lac 11

lac55

lac66

lac44

lac22

lac33