JAUNIEŠU MĀJA


Ikdienā jaunieši pilnveido savas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes – ēdienu gatavošanas, apģērba un apavu tīrīšanas prasmes, apkārtējās vides sakopšanas prasmes, lēmumu pieņemšanas, budžeta plānošanas un izlietošanas prasmes u.c.

Ar jauniešiem strādā 5 nenogurstoši darbinieki – konsultanti: jaunatnes lietu speciālisti, sociālie audzinātāji.

Liela uzmanība tiek veltīta katra jaunieša individuālajai brīvā laika noslogotībai.
Ar jauniešiem sadarbojoties, tiek izmantotas resiliences jeb dzīvesspēka pieeja un piedzīvojumu izglītības metodes.

JM1 JM2 JM3 JM4 JM6

JM7 JM8 JM
sp33 pr55
pr1515 s66
s111 z 22
z66 z33
fr66 fr88
b3434 b2525 b2424
b313131 n88 222
j44 j55 j2121
j2424 pr3 66