NO VĒSTURES

Bērnu nams-patversme "Dzeguzīte" dibināts 1992. gada 1. jūlijā. Bērnu nams-patversme izvietots Koknesē, bērnudārza "Gundega" telpās. 1999. gada augustā bērnu nams-patversme "Dzeguzīte" tiek pārcelts uz Aizkraukles rajona Iršu pagasta bērnudārza "Irbīte" telpām.
Ar 2010. gada 1. janvāri bērnu nams-patversme "Dzeguzīte" pārtop par Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centru "Dzeguzīte" un tiek izveidotas 2 struktūrvienības: bērnu nams un  atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem.
Ar 2011. gada 1. februāri tiek izveidota jauna struktūrvienība: Pirmsskolas rotaļu grupa.
2011.gada 18. novembrī tiek atklāta struktūrvienība - Jauniešu māja.
2012.gada 23. martā Ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte" durvis vēra jauna struktūrvienība- Sociālā pansija.
No 2014.gada 1.septembra darbojas 3 struktūrvienības - Atbalsta nodaļa, Jauniešu māja un Pansija.
Ar 2017.gada 6.janvāri Jauniešu māja pārceļas uz četristabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā Iršos "Madaras - 9".
No 2017.gada 5.aprīļa iestādes nosaukums ir Ģimenes ATBALSTA centrs "Dzeguzīte".
2017.gadā tiek mainīts struktūrvienības nosaukums Sociālā pansija uz "Pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa".
No 2019.gada 1.septembra iestādē notiek reorganizācija:
- 2019.gada 21.oktobrī tiek slēgts pakalpojums "Jauniešu māja".
- 2020.gada 6.martā tiek slēgts pakalpojums "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem".
2020.gada 1.jūlijā  8 seniori (10 vietas) sāk apdzīvot bijušo Atbalsta nodaļas ēku.
logo